nike blazer damskie nike blazer sklep moncler kurtka oakley praha ray ban praha abercrombie mikina polo ralph lauren praha hollister praha hollister mikina abercrombie praha michael kors kabelky hollister sk air jordan tenisky nike free 5.0 bayan nike free run bayan

   
Головна Новини Контакти Оголошення Робота і навчання Форум
Знайомство з містом
Офіційна інформація
 
 
Сайт створено Інститутом трансформації суспільства в рамках програми МАТРА КАП Посольства Королівства Нідерланди в Україні

Курсы валют
Курсы валют
Курсы валют


 
Міські новини
Пам'ятка про нововведення в оподаткуванні податком на додану вартість, які набрали чинності з 1 січня 2015 року
14.04.2015
Законами України від 25.12.2014 № 63-УІІІ „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу", від 28.12.2014 № 71-УІІІ „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи", від 28.12.2014 № 72-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням" змінено окремі норми Кодексу, якими визначається порядок оподаткування податком на додану вартість.

1. Ставка податку.

Збережено ставку податку у розмірі 20 відсотків (пункт 10підрозділу 2  Розділу XX Кодексу виключено).

2. Удосконалено податковий контроль за трансфертнимціноутворенням:

2.1 встановлено, що поняття „звичайна ціна" не поширюється на операції, які визнаються контрольованими відповідно до статті 39 цього Кодексу (підпункт 14.1.71.пункту 14.1. статті 14 Кодексу)

2.2 визначено критерії для пов'язаних осіб - юридичних та/або фізичних осіб, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють (підпункт 14.1.159 статті 14 Кодексу );

2.3 дозволено звертатися до суду щодо визнання осіб пов'язаними на основі фактів і обставин, що одна особа здійснювала практичний контроль за бізнес-рішеннями іншої юридичної особи та/або що та сама фізична або юридична особа здійснювала практичний контроль за бізнес-рішеннями кожної юридичної особи (підпункт 20.1.40 1пункту 20.1. статті 20Кодексу);

2.4 визначено для цілей нарахування ПДВ господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування сторін (сторони) таких операцій, що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами — резидентами, та інше (підпункт 39.2.1.3. пункту 39.2. статті 39 Кодексу).

3.Встановлено обов'язок платника податків з поданнядекларацій щодо кожного окремого податку, платником якого він є, лише зазвітний період у якому виникають об'єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню (пункт 49.2 статті 49Кодексу).

4. Визначеноподання всіма платниками податку податковоїзвітності з ПДВ в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстраціїелектронного підпису підзвітних осіб (пункт 49.4 статті 49 Кодексу).

5. Доповнено дані, на підставі яких проводиться камеральнаперевірка зокрема, на підставі даних системи електронного адмініструванняподатку на додану вартість (даних органу, що здійснює казначейськеобслуговування бюджетних коштів, в якому відкриваються рахункиплатників у системі електронного адміністрування податку на доданувартість, даних Єдиного реєстру податкових накладних та даних митнихдекларації) (підпункт 75.1.1 пункту 75.1. статті 75 Кодекс).

6. Джерелом самостійної сплати грошових зобов'язань з ПДВвизначено суми коштів, що обліковуються в системі електронногоадміністрування податку на додану вартість.

7. Порушення платниками ПДВ граничних термінів реєстраціїподаткових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН), встановлених статтею 201 цього Кодексу, тягнуть за собою накладення штрафу (стаття120 Кодексу, але не пізніше 180 днів з дати їх складання. Штрафи за порушення платниками податку термінів реєстрації податкових накладних в ЄРПН застосовуватимуться у таких розмірах:

20 відсотків від суми ПДВ, зазначеної в податкових накладних/розрахунках коригування, -у разі порушення терміну реєстрації від 16 до 30 календарних днів;

30 відсотків від суми ПДВ, зазначеної в податкових накладних/розрахунках коригування - у разі порушення терміну реєстрації від 31 до 60 календарних днів;

40 відсотків від суми ПДВ, зазначеної в податкових накладних/розрахунках коригування - у разі порушення терміну реєстрації на61 і більше календарних днів.

50 відсотків штрафу від суми ПДВ, зазначеної в таких податковій накладній/розрахунку коригування - у разі відсутності з вини платникареєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН протягом180 календарних днів з дати їх складання (пункт 1201.2 статті 120 1 Кодексу).

8. В період з 1 лютого 2015 року до 1 липня 2015 року припорушенні термінів реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунківкоригування, норми абзацу другого пункту 1201.1статті 120 1 цьогоКодексу не застосовуються (10% штрафу у разі порушення термінуреєстрації до 15 календарних днів) (пункт 35 підрозділу 2 розділу XXКодексу).

9. Збільшено поріг для обов'язкової реєстрації суб'єктівгосподарювання в якості платника ПДВ до 1 000 000 грн. (пункт 181.1 статті 181 Кодексу).

10. Доповнено, що розрахунок коригування до податковоїнакладноїскладається також у випадку виправлення помилок, допущенихпри складанні податкової накладної, у тому числіне пов'язаних із зміноюсуми компенсаціївартості товарів/послуг (абзац другий пункту 192.1статті 192 Кодексу).

11. Для операцій з постачання послуг нерезидентом на митнійтериторіїУкраїни датою виникнення права на віднесення сум податку доподаткового кредиту є дата складення платником податкової накладної затакими операціями, за умови реєстрації такої податкової накладної вЄРПН (пункт 198.2 статті 198 Кодексу).

12. 3 01.07.2015 змінюється порядок формування податковогокредиту - право на нарахування податкового кредиту виникатиме незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного періоду (з 01.07.2015 пункт 198.3 статті 198 Кодексу будезмінено, а пункт 198.4 цієї ж статті буде виключено).

13. З 01.07.2015 змінюється порядок нарахування податковогозобов'язання, якевизначається по товарах/послугах, необоротних активах:

придбаних для використання в неоподатковуваних операціях - на дату їх придбання;

придбаних для використання в оподатковуваних операціях, які починають використовуватися в неоподатковуваних операціях - на датупочатку їх фактичного використання, визначену в первинних документах, складених відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (з 01.07.2015 пункт 198.5 статті 198 Кодексубуде змінено).

14. Суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкову накладну в ЄРПН, але не пізніше:

ніж через 180 календарних днів з дати складення податкової накладної;

для платників податку, що застосовують касовий метод, - ніж через 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку;

для банківських установ - ніж дата одержання ними права власності на заставне майно (пункт 198.6 статті 198 розділу VКодексу).

15. Прискорено, на місяць в часі, можливість платника отриманнябюджетноговідшкодування ПДВ (пункт 200.3 статті 200 Кодексувиключено).

16. Виключено пункт 200.6 статті 200 Кодексу, яким передбачалось декларування платниками податку бюджетного відшкодування ПДВ у зменшення податкових зобов'язань наступних звітних (податкових) періодів.

17. З 1 січня 2015 року скасована низка критеріїв на автоматичне бюджетне відшкодування, а саме щодо:

середньої заробітної плати;

наявності розбіжностей між податковим кредитом платника та податковими зобов'язаннями його контрагентів;

чисельності працівників, які перебувають у трудових відносинах з платником податку;

наявності основних фондів;

рівня податкового зобов'язання з податку на прибуток.

Та введено в дію нові критерії:

наявність необоротних активів, інвестицій в необоротні активи, фінансова гарантія банківської установи, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

18. Виключено пункт 200.22. статті 200 Кодексу, відповідно до якого камеральна перевірка податкової звітності платників податку, які мають позитивну податкову історію, проводиться протягом п'яти календарних днів з дня подання податкової декларації.

19. Система електронного адміністрування ПДВ запроваджуєтьсяпоетапно:

з 1 лютого по 30 червня 2015 року - у тестовому режимі;

з 1 липня 2015 року - на постійній основі.

20. Скасовано вимогу щодо видачі податкових накладних на „паперових носіях" — податкова накладна складається, у день виникнення податкових зобов'язань продавця, виключно в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, та реєструється в ЄРПН (пункти 201.1, 201.4 статті 201 Кодексу).

21. Відповідно до пункту 201.111 статті 201 розділу V Кодексу, починаючи з 1 січня 2015 року, платник податку повинен вести реєстр документів, зазначених у підпунктах "а" - "в" пункту 201.11 статті 201 розділу V Кодексу (транспортний квиток, касові чеки, бухгалтерськадовідка, податкова накладна).

22. З 1 січня 2015 року з Кодексу виключено норму, яка надавала право платникам податку у разі відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну або в разі порушення ним порядку її заповнення та/або порядку реєстрації в ЄРПН сформувати податковий кредит звітногоперіоду на підставі заяви зі скаргою на такого постачальника. 

23. Скасовано обов'язок платника подання контролюючому органу копії записів у реєстрах виданих та отриманих накладних (зміненоредакцію пункту 201.15 статті 201 Кодексу).

24. Податкова накладна, складена отримувачем послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України, підлягає обов'язковій реєстрації в ЄРПН (пункт 208.2статті 208 Кодексу).

25.3 1 лютого 2015року реєстраціїв ЄРПН підлягають всіподатковінакладні та розрахунки коригування до податкових накладних(у тому числі які не надаються покупцю, виписані за операціями з постачаннятоварів/послуг, які звільнені від оподаткування) незалежно від розміру ПДВв одній податковій накладній / розрахунку коригування.

26. Внесено зміни до переліку пільгових операцій в частиніоподаткування податком на додану вартість:

26.1. продовжено звільнення від оподаткування податком надодану вартість:

до 1 січня 2018 рокуоперацій з:

ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів за умови цільового використання таких товарів у виробництві космічної техніки;

постачання на митній території України результатів науково- дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, які виконуються платниками податку за рахунок кредитних коштів, залучених під гарантії Кабінету Міністрів України на користь резидентів - суб'єктів космічної діяльності.

26.2. до 1 січня 2017 року операцій з:

постачання, у тому числі операцій з імпорту та експорту відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД (пункт 23Підрозділу 2 Розділу XXКодексу).

26.3. до 31 грудня 2017 року включно призупинено дію пункту197.21 статті 197 Кодексу (в частині звільнення від оподаткування операцій з постачання зернових культур та технічних культур).

Доповнено новим пунктом 152 Підрозділ 2 Розділу XX Кодексу.Передбачено звільнення операцій з постачання на митній території України зернових культур товарних позицій 1001 - 1008 згідно з УКТ ЗЕД та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 00 згідно з УКТ ЗЕД, крімпершого постачання таких зернових та технічних культурсільськогосподарськими підприємствами - виробниками тапідприємствами, які безпосередньо придбали такі зернові та технічні культури у сільськогосподарських підприємств - виробників.

Операції з вивезення в митному режимі експорту зернових татехнічних культур, зазначених в абзаці першому цього пункту, звільняютьсявід оподаткування податком на додану вартість.

При формуванні податкового кредиту по придбаних та/або

виготовлених необоротних активах, які одночасно використовуються в

оподатковуваних і не оподатковуваних податком на додану вартість

операціях, зазначених в абзацах першому та другому цього пункту, норми

статті 199 цього Кодексу не застосовуються, сплачені (нараховані) суми

податку на додану вартість по таких необоротних активах включаються до податкового кредиту.

А операції з постачання зернових культур товарної позиції 1006 (рис) та товарної підкатегорії 1008 10 00 00 (гречка) згідно з УКТ ЗЕД оподатковуються за ставкою 20%.

27. Підрозділ 2 розділу XX Кодексу доповнено новим:

27.1. пунктом 33:

передбачено обов'язок платника подання заяви у складі податкової декларації щодо вибору ймовірного погашення залишків сум від'ємного значення та/або бюджетного відшкодування ПДВ за звітні (податкові) періоди до 01.02.2015:

а) або без проведення перевірок, збільшують розмір суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в ЄРПН, з одночасним збільшенням розміру суми податкового кредиту у податковій декларації за звітний (податковий) період, в якому було здійснено таке збільшення.

Суми такого від'ємного значення та/або бюджетного відшкодування можуть бути перевірені контролюючим органом у загальновстановленому порядку;

б)    або підлягають поверненню платнику у порядку, визначеному статтею 200 Кодексу у редакції, що діяла станом на 31 січня 2014 року.

27.2. пунктом 34:

Встановлено, що 1 липня 2015 року зареєстрованим платникам податку автоматично збільшується розмір суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в ЄРПН, на суму середньомісячного розміру сум податку, задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених за останні 12 звітних (податкових) місяців/4 квартали.

Така сума збільшення щокварталу підлягає автоматичномуперерахунку з урахуванням показника середньомісячного розміру сумподатку, задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених заостанні 12 звітних (податкових) місяців/4 квартали, станом на дату такогоперерахунку.

Суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань з податку на додану вартість станом на 1 липня 2015 року автоматичнозбільшують суму податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в ЄРПН. 

На суму такого збільшення:

зменшується сума, задекларована до сплати до бюджету звітного періоду або збільшується сума від'ємного значення, задекларована в звітному періоді;

помилково та/або надміру сплачені грошові зобов'язання з податку на додану вартість вважаються погашеними.

27.3. пунктом 36 з 1 липня 2015 року - про включення на підставі бухгалтерської довідки до податкового кредиту суми податку, сплачені ( нараховані) у вартості товарів/послуг, необоротних активів, придбаних до 1 липня 2015 року (виходячи з бази оподаткування визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу).

27.4. пунктом 37:

Заборонено контролюючим органам здійснювати документальні позапланові виїзні перевірки щодо достовірності сум бюджетного відшкодування з податку на додану вартість, заявлених платниками у звітних періодах, що настають після 1 липня 2015 року.

Призупинено з 1 липня 2015 року проведення документальних позапланових виїзних перевірок відшкодування з бюджету ПДВ та/або від’ємним значенням з ПДВ ( призупинення підпункту 78.1.8 пункту 78.1 статті 78, абзацу четвертого пункту 82.4 статті 82, пункту 200.11, 200.14 статті 200 Кодексу).

28. Розділ ХХ Кодексу доповнено новим підрозділом 92 про особливості уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість під час застосування податкового компромісу.

29. У 2015 та 2016 роках перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців з обсягом доходу до 20 млн. грн. за попередній календарний рік контролюючими органами здійснюються виключно з дозволу КМУ, за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України. Зазначене обмеження не поширюється:

з 1 січня 2015 року на перевірки суб’єктів господарювання, що ввозять на митну територію України та/або виробляють та/або реалізують підакцизні товари, на перевірки дотримання норм законодавства з питань наявності ліцензій, повноти нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціальноговнеску, відшкодування податку на додану вартість.

1. Наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 13 „Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України" (зареєстровано у Мінюсті 30.01.2015 за № 102/26547) внесено зміни до:

1.1.        форм податкової декларації з ПДВ, уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з ПДВ, у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ, затверджених наказом Мінфіну від 23.09.2014 №966, (зареєстровано у Мінюсті 14.10.2014 за№ 1267/26044), виклавши їх у новій редакції.

Нові форми податкової звітності з ПДВ вводяться в дію длязвітності, поданої починаючи за лютий 2015 року/І квартал 2015 року танаступні звітні періоди.

1.2.      порядку визначення відповідності платника податку на додану вартість критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ, затвердженого наказом Мінфіну від 14.11.2014 №1128 (зареєстровано у Мінюсті 17.11.2014 за № 1454/26231).

1.3.     
порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну від 22.09.2014 №957 (зареєстровано у Мінюсті 13.10.2014 за № 1235/26012 (у редакції наказу Мінфіну від 14.11.2014№ 1129).

1.4.      форми податкової накладної, затвердженій наказом Мінфіну від 22.09.2014 №957 (зареєстровано у Мінюсті 13.10.2014 за № 1235/26012 (у редакції наказу Мінфіну від 14.11.2014 № 1129), у якій слова „і включені до реєстру виданих та отриманих податкових накладних" виключено.

2. Наказ Міндоходів від 22.09.2014 №958 „Про затвердження форми реєстру виданих та отриманих податкових накладних та порядку його ведення" (зареєстровано у Мінюсті 10.10.2014 за № 1228/26005) залишається чинним, платники податку можуть за власним бажанням обліковувати документи зазначені у підпунктах "а" - "в" пункту 201.11 статті 201 розділу V Кодексу (транспортний квиток, касові чеки, бухгалтерська довідка,податкова накладна), використовуючи форму Реєстру виданих та отриманих податкових накладних.
                                                               Відділ комунікацій ГУ ДФС у Чернігівській області 
 

 

 

[версія для друку]
[обговорити на форумі] [підписка на розсилку]
 

 
Фотогалерея
 

cheap air jordans uk cheap mont blanc pens hollister outlet uk adidas jeremy scott uk hollister outlet cheap air jordans gucci belts uk nike shox uk cheap nike air max 90 gucci belt uk

Міська громада
 

Українські міста в Iнтернеті

Українські міста в Інтернеті
Інститут трансформації суспільства
Портал Олега Соскіна - аналітика, статті, коментарі, новини в Україні та за кордоном
OSP-ua.info - События, комментарии, аналитика

TyTa

bolsos michael kors nike huarache baratas montblanc boligrafos nike outlet polos ralph lauren baratos oakley baratas michael kors bolsos new balance 574 new balance baratas boligrafos montblanc nike air force baratas polo ralph lauren baratos nike air force 1 nike huarache